Cécile Caroline de Conincks hus Store Kongensgade 70, Sankt Annæ Øster kvarter (bevaret)

1689 enkedronning Sophie Amalies pomeranshave del af matr. 104; 1756 209; 1801 matr. 237B-D; 1806 matr. 249. Ejere Grunden/haven 1689- enkedronning Juliane Amalies (1628-1685) pomeranshave1711- 1785 Greverne Danneskiold-Laurvig1785-1788 Agenterne Frédéric de Coninck & Niels Lunde Reiersen Ejere Huset/grunden 1788-1811 Agent Frédéric de Coninck1812-1843 Cécile Caroline de Coninck gift 1813 med godsejer, etatsråd Michael Leigh Smith1843-1850…

Continue reading →

Store Kongensgade 72, Sankt Annæ Øster kvarter (bevaret) ”Louis (Fritz) hus” ”Barnekows gård”

1689 enkedronning Sophie Amalies (1628-1685) pomeranshave del af matr. 104 ; 1756 matr. 209 (A); 1801 matr. 237; 1806 matr. 250D Tidligere ejere af grunden 1689- Enkedronning Sophie Amalie forbindelse med haven til det første Amalienborg, der nedbrændte 16891704-1783 Greve Ferdinand Anton Danneskiold-Laurvig og arvinger Ejere 1783-1810 Etatsråd, agent Frédéric de Coninck.1810-1814 Søofficer Louis Charles…

Continue reading →

Silkefabrikken Bredgade 34-36 for-og baghuse

1689 Del af Sophie Amalienborgs grund, ikke matrikuleret; 1756 Geddes Kvarter kort nr. 299; matr. 71 PP (nr. 34- 36); 1806 matr. 174 A (34)-B (36).  Ejere:1756-59 Staten + Peter Reiersen som leder1760-73 Etatsråd Agent Peter Reiersen1775-1796 Agent Niels Lunde Reiersen1796-1806 Grosserer Hans Brandorph1806-1811 Baron Charles Selbye, etatsråd Frédéric de Coninck, agenterne Jean de Coninck…

Continue reading →

Jernmagasinet i Store Kongensgade

Jernmagasinet, Greve Ferdinand Anton Danneskiold-Lauvigs ”Baggaard”, Store (Nye) Kongensgade nr. 68a-b (bevaret), Sankt Annæ Øster Kvarter 1689 matr. 104 & 105; 1756 matr. 209: matr. 237 E; 1806 matr. 248. Ejere matr. 104-1051689 -ca. 1704 del af enkedronning Sophie Amalies pomeranshave & barbermester Philip Hachward’s hus Ejere matr. 2091704-1789 Lensgreve Ferdinand Anton Danneskiold-Laurvigs palæ og…

Continue reading →

Holmens Kanal /Nikolajgade – nedbrændt 1795

Størrestræde (Holmens Kanal)/Sqvaldergaarden (Nikolajgade), Øster Kvarter1689 matr. 339; 1756 matr. 389. 1689 Renteskriver Thomas Jørgensens enke1740-1744 Skriver ved Østerport accisebod Mathias Henrichsen Boye1744-1759 Værtshusholder Arnoldus Munthe1759-1789 Guldsmed Jens Nielsen Studsgaard, enken Bodil Marie1789-1791 Guldsmed Christen Nielsen Lindbach1792-1796 Guldsmed Niels Christian Lindbach I 1689 lå der to huse matr. 339 på hjørnet af Størrestræde (Holmens Kanal)…

Continue reading →

Kobberstikker Grosch’s panorama i Sølvgade – en kort historie

Sølvgade nr. 20 / Klerkegade nr. 29. Sankt Annæ Vester Kvarter 1689 matr. 330-32; 1756 matr. 387; 1814 matr. 416 (nedrevet) Ejere af matr. 330-32 1689 matr. 330 mester (Otto?) Statius; matr. 331 Gunder Vosbein; matr. 332 kancelliforvalter Rasmus Rasmussen.1744-1783 farver Gerhardt Andreas Gøbel, omkring 1750 enken Sophie Hedevig, gift anden gang med farver Jean…

Continue reading →

Boldhusgade, hjørnet Ved Stranden

Boldhusgade, hjørnet Ved Stranden

Boldhusgade(3) hjørnet Ved Stranden (8), Øster Kvarter 1689-1795 (brændt) 1689: matr. 222; 1756 matr. 263 1689 Tobaksspinder Johan Bramsted1720’erne?-1759 Porcelænshandler Peter Decker, enken Cathrine Agatha 1759-1795 Hofbilledhugger Johann Friedrich Hännel, enken Elisabeth Mandorff, gift anden gang med hofbilledhugger Johann Gottlieb Grund[t] I slutningen af 1600-tallet ejede tobaksspinder Johan Bramsted to lejeboliger Ved Stranden matr. 222….

Continue reading →

Laksegade 30 – Før og efter Københavns brand

Laksegade 30

 1689: matr. 248; 1756: matr. 291 (brændt)  Ejere Laksegade 30 1689-1734 Skipper Søren Pedersen 1736-1738 David Sørensen Falkenberg 1738-1740 Enke efter rådmand Herman Eggers i Holbæk, Ester Brinch Eggers 1740-1745 Borgmester og amtsforvalter i Holbæk Jochum Schougaard 1745-1759 Bud ved Admiralitetet Peder Torp 1759-1782 Skorstensfejermester Gottfried Gliese (Glische) 1782-1790 Skorstensfejermester Christian Gliese 1790-1795 Parykmager Jens Andreas Evertsen  Den første ejer, der er kendskab til…

Continue reading →

Laksegade 32 / Admiralgade 25 – nedbrændt 1795

1689: matr. 225; 1756: matr. 289. Ejere Laksegade / Admiralgade – nedbrændt 1795 ? – 1687 Assessor Niels Bertelsen1689-? Justitsråd Muhle 1748?-1753 Hans Jørgen Hintz1753-1763 Hørkræmmer Christen Nielsen Waage1763-1766 Forpagter Nicolaj Palludan1766-1775 Thehandler (?) Peter Winther1775-1777 Værtshusholder Rasmus Andersen Bruun1777-1795 Guldsmed Christen Nielsen Lindbach Efter assessor Niels Bertelsens (1620-1687) begravelse den 3. juni fra Vor…

Continue reading →