Boldhusgade, hjørnet Ved Stranden

Boldhusgade, hjørnet Ved Stranden

Boldhusgade(3) hjørnet Ved Stranden (8), Øster Kvarter 1689-1795 (brændt) 1689: matr. 222; 1756 matr. 263 1689 Tobaksspinder Johan Bramsted1720’erne?-1759 Porcelænshandler Peter Decker, enken Cathrine Agatha 1759-1795 Hofbilledhugger Johann Friedrich Hännel, enken Elisabeth Mandorff, gift anden gang med hofbilledhugger Johann Gottlieb Grund[t] I slutningen af 1600-tallet ejede tobaksspinder Johan Bramsted to lejeboliger Ved Stranden matr. 222….

Continue reading →

Laksegade 30 – Før og efter Københavns brand

Laksegade 30

 1689: matr. 248; 1756: matr. 291 (brændt)  Ejere Laksegade 30 1689-1734 Skipper Søren Pedersen 1736-1738 David Sørensen Falkenberg 1738-1740 Enke efter rådmand Herman Eggers i Holbæk, Ester Brinch Eggers 1740-1745 Borgmester og amtsforvalter i Holbæk Jochum Schougaard 1745-1759 Bud ved Admiralitetet Peder Torp 1759-1782 Skorstensfejermester Gottfried Gliese (Glische) 1782-1790 Skorstensfejermester Christian Gliese 1790-1795 Parykmager Jens Andreas Evertsen  Den første ejer, der er kendskab til…

Continue reading →

Laksegade 32 / Admiralgade 25 – nedbrændt 1795

1689: matr. 225; 1756: matr. 289. Ejere Laksegade / Admiralgade – nedbrændt 1795 ? – 1687 Assessor Niels Bertelsen1689-? Justitsråd Muhle 1748?-1753 Hans Jørgen Hintz1753-1763 Hørkræmmer Christen Nielsen Waage1763-1766 Forpagter Nicolaj Palludan1766-1775 Thehandler (?) Peter Winther1775-1777 Værtshusholder Rasmus Andersen Bruun1777-1795 Guldsmed Christen Nielsen Lindbach Efter assessor Niels Bertelsens (1620-1687) begravelse den 3. juni fra Vor…

Continue reading →

Admiralgade 23 / Dybensgade – gård nedbrændt 1795

1689: matr. 226; 1756 matr. 267; 1797 267A; 1806 matr. 189 Ejere af Admiralgade 23/Dybensgade 1689 Skrædder Lars Jensen1740’erne-1758 Overauditør Andreas Bruun1758-1764 Auditør Conrad Wohnsen1764 Den Landmilitære Pensionskasse1764-1795 Båndfabrikant Georg Leonhardt Serin I 1689 var gården med lejeboliger Admiralgade/Dybensgade matr. 226 ejet af skrædder Lars Jensen. Gården var formentligt siden 1740 beboet af Andreas Bruun…

Continue reading →

Ankersmed Hans Caspersen som bygherre 1750-92

Næsten alle de boliger ankersmed Hans Caspersen ombyggede eller nyopførte i anden del af 1700-tallet lå på Christianshavn, hvor der er adskillige 1700-tals huse Som det fremgår af bogen Historiske huse på Christianshavn, red. Robert Egevang (1993), hvor alle bevarede huse i bydelen er registret og beskrevet. Der var ikke store ødelæggende bybrande, som i…

Continue reading →

Ny Vestergade 9 og dets historie

Ny Vestergade 9

Området øst for Stormgade blev opfyldt i perioden 1665-1680’erne. Langs Kalveboderne (Frederiksholms Kanal) købte købmand, skibsredder Gyspert Wigand  Michelbecker (1636-1692) og statsmand, godsejer, politiker Christian Siegfred von Plessen (1646-1723) med få års mellemrum grunde i slutningen af 1600-tallet og opførte fornemme palæer med store barokhaver nu forsvundet. Ejere – Ny Vestergade 9 1689-1699  Kræmmer Thomas…

Continue reading →

Murermester og bygmester Johann Christian Conradi på Christianshavn – en historie i billeder

Murersvend Johann Christian Conradi (Conradt) (1707-1779) var født i Gotha, Thübingen og bosatte sig i København 30 år gammel 1737. Han fik borgerskab som murermester 1740 og arbejdede de første tiår som murermester bl.a. for en af landet førende arkitekter Nicolai (Niels) Eigtved (1701-1754). Conradi giftede sig formentlig i slutningen af 1730’erne med Bodil Nielsdatter,…

Continue reading →

Folkene bag sukkerraffinaderiet ”Union House” 1771-1811 på Christianshavn

Det vestindiske-guineiske kompagni oprettedes ved kongelig oktroj (dvs. kontrakt med staten) i 1600-tallet og indebar dansk monopol på sejlads og transport både af slaver og varer mellem Danmark, Vestindien og Guinea (Elfenbenskysten). Øerne i Vestindien var oprindelig ubeboede, St. Thomas erhvervedes af Danmark i 1672 og blev opdyrket, derefter indtog danskerne efter flere års kamp…

Continue reading →

Emil Wilhelm Normann, en tegnende og malende søofficer

Søofficeren Emil Wilhelm Normann blev født 18. december 1798 og døde den 21. juni 1881 83 år gammel i sin lejlighed i Rosenvængets Alle nr. 5 i København. Han var søn af major ved fodgarden Gottlieb Philip Geritus von Normann (1749-1821) og Francisca Caroline Lovise von Holstein (1770-1828). Emil Wilhelm blev døbt i Garnisons Kirke…

Continue reading →

Henriettes Melchiors Stiftelse Naboløs nr. 6 – huset og dets beboere

Henriettes Melchiors Stiftelse

1689 matr. 17; 1756 matr. 15; efter 1806 matr. 14, Snarens kvarter (bevaret). Siden 1914 ”Henriette Melchiors Stiftelse”. Det ældst kendte hus matrikel 17 i Snarens Kvarter var et hjørnehus der 1689 tilhørte Giert Mejer den yngre med indgang fra Snaregade. Det var formentlig dette bindingsværkshus der  brændte ved bybranden 1795. Det nuværende hus matr….

Continue reading →