Fig.-5.-Sandstensornamentet-over-portvinduet-bevaret-indgangsdoeren-nu-erstattet-af-en-port-hvorfra-der-er-hovedindgang-til-forhuset.-Foto-forfatteren-2018