Kobberstikker Grosch’s panorama i Sølvgade – en kort historie

Sølvgade nr. 20 / Klerkegade nr. 29. Sankt Annæ Vester Kvarter 1689 matr. 330-32; 1756 matr. 387; 1814 matr. 416 (nedrevet)

Ejere af matr. 330-32

1689 matr. 330 mester (Otto?) Statius; matr. 331 Gunder Vosbein; matr. 332 kancelliforvalter Rasmus Rasmussen.
1744-1783 farver Gerhardt Andreas Gøbel, omkring 1750 enken Sophie Hedevig, gift anden gang med farver Jean Louis Nourell.
1783-1788 Værtshusholder Christen Schaarup.
1788-1791 Københavns Overformynderi, samme dag tilskødet til kontrollør ved den vestindiske handel Peter Schmidt.
1791-1800 Skræddermester Jens Schønberg, enken Helene Chatrine Nørsing (1756-1842).
1800-1810 Hofarkitekt og hoftømmermester Andreas Kirkerup.
1814 Grunden delt matr. 416 i Sølvgade:
1814-1816 grosserer Moses Martin Meyer og Ludvig Fürst.
1816-1824 kommerceråd og klædefabrikant Christorph Prøsilius (1743-1823).

Murermester Thomas Blom opførte

1824-1819 Sølvgade nr. 20 matr. 416C (bevaret)
1826-27 Sølvgade nr. 22 matr. 416D (bevaret)
1830-31 Klerkegade nr. 25, 27, 29 matr. 416A1-2 -B1 (bevaret)

Skydebanen mellem Sølvgade og Klerkegade var udlejet til ”Det borgerlige Broderskab” stiftet 1776, da de flyttede til Vesterbro i 1780’erne, benyttedes pladsen i en periode af vognmand Peter Petersen Carstensen (se artikel Rigensgade 28 Ida Haugsted.dk) . Ved siden af lå også en stor have på matr. 387,der tilhørte farver Jean Louis (Johan Ludwig) Nouvel1.

I Sølvgade opførtes panorama-bygningen i 1800 på pladsen, hvor der tidligere var en skydebane matr. 387.
Udsnit af Chr. Geddes Kvarter Kort 1757. (Fig. 1)

Kobberstikker og maler Heinrich August Grosch (1763-1843) født i Lübeck
gik på Kunstakademiet i København 1790, modtog sølvmedaljen 1793 og giftede sig 1799 med Johanne Margrethe Gehardine Clar (1776-1849) født i Rensburg. Grosch arbejdede foruden som kobberstikker og bl.a. som teatermaler.

Groschs panorama af søslaget mod englænderne udførtes med offentlig støtte og blev forevist i en rundbygning opført 1800 på en tidligere skydebane i Sølvgade. (Fig. 2)

Bygningen var formentlig af træ og tegnet af hofarkitekt og hoftømmermester Andreas Kirkerup (1749-1810), der ejede grunden. Panoramaet blev forevist i Panorama-bygningen i 1802. Der blev kun vist det ene billede i bygningen og forestillingen måtte lukke allerede i 1803.

En satirisk tegning, da englænderne sendte bomber i september 1807 mod København viser Søsætningspavillonen på Nyholm opført 1763-64 tegnet af arkitekt Nicolai Jardin, revet ned omkring 1810. Bag ved ses ”Planen” tegnet af Philip de Lange opført 1763. (Fig. 3)

Den oprindelige tekst til fig. 3 lyder: ”Briternes sidste Heltdaad og deres Høvdinges Fest paa Nyholm. Aar efter Christi 1807. Scenen er paa Nye Holm: Det Linieskib som stod paa Stablen styrtes omkuld af de Engelske, i sit Fald knuser det Englands Genius. Paa Balkonen ses Gambier og Catehart [to fiktive navne] samt endeel af General-Staben, som vare tilsagde at møde til denne Høitid. Forskjellige Groupper af Engelske udtrykke deres Glæde over Skibets Fald. Nogle af Holmens Tømmermænd sauge imidlertid Støttere over, paa hvilke Balkonen hviler; én af dem siger: ”Vor Tid kommer ogsaa!”.

I følge vejviseren boede Grosch det år han tegnede det store rundmaleri ”Øresund” 1801 Nørregade matr. 51-52 det år. Den engelske flåde sejlede gennem Sundet den 2. april 1801 og i slaget i Kongedybet mellem Lord Nelson og den danske flåde sænkede englænderne den danske flåde

Scene med folkeliv på Kongens Nytorv foran Charlottenborg. Til venstre to engelske officerer og sejlskibe i Nyhavn tegnet af Grosch 1807. (Fig. 4)

Grosch gik fallit 1805, men fik i 1810 kongelig støtte til en rejse til Norge. Han bosatte sig senere i Christiania (Oslo), hvor han underviste, udførte talrige norske landskabsprospekter mv.

Grosch og hans kone døde begge i Christiania. De fik fem børn, deres søn Christian Heinrich Grosch (1801-1865) født i København voksede op *i Norge og blev en betydelig arkitekt i her.

Grunden i Sølvgade solgtes 1814 efter Kirkerups død og flere auktioner til grossererne Meyer & Fürst (Skødeprotokol 1813-14 nr. 50 side 158-159).

Kilder:
Billeder Det Kgl. Bibliotek = www. digitale samlinger kb.dk
Gedde, Christian, Kvarter Kort over Kjøbenhavn 1757, 2007 = www. kbh. arkiv. dk
Københavns Veiviser = www.bibliotek.kk.dk